Privacyverklaring van Venacare

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Venacare verwerkt van haar klanten.

 

Indien je klant wordt van Venacare, of om een andere reden persoonsgegevens aan Venacare verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Venacare, Larisa van Luijk, Jippestraat 36, 1757PS uit Oudesluis. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64904016. De salon is bereikbaar via 0031-621459299 of info@vena-care.nl.

 

2. Welke gegevens verwerkt Venacare en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • a) voor- en achternaam, geboortedatum;
  • b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig);
  • c) telefoonnummer, e-mailadres;
  • d) Eventuele gezondheidsgegevens via huid en nageldiagnose/intakeformulier;
  • e) Voor – en na foto’s.

2.2 Venacare verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan;
  • b) je naam, adresgegevens,e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Venacare;
  • ; c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren;
  • d) Voor- en na foto’s van huid, nagels worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels worden (anoniem) gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:

Venacare gebruikt je naam en e-mailadres om een nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Venacare. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk, zie instructies onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen

Venacare verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft venacare passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Venacare  gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van Venacare  kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Venacare zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Venacare je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Venacare via info@vena-care.nl of telefonisch via 0031-621459299.

 

6. Wijzigingen

 

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.