Uw voeten verdienen aandacht!

Wanneer u diabetes heeft door hoge bloedsuikers uw bloedvaten en zenuwen beschadigen. Dit kan gevolgen hebben voor de conditie van uw voeten en veroorzaakt risico's voor het ontstaan van ( slecht genezende) wondjes. Dit betekend dat er enkele complicaties aanwezig zijn die het risico op het krijgen van een slecht genezende wond verhogen. In het ernstige geval kan een niet genezende wond leiden tot een amputatie. Uw voeten dienen daarom ieder jaar opnieuw onderzocht te worden onder supervisie van uw behandelend arts.

 

Tijdens het jaarlijkse voetonderzoek wordt gekeken of er sprake is van gevoelloosheid en/ of problemen met de doorbloeding. Tevens wordt er gekeken of er afwijkingen zijn aan uw huid en/ of nagels. Ook wordt bekeken of u passende schoenen draagt. Slecht passende schoenen kunnen drukplekken veroorzaken.

 

 

 

 

Voetonderzoek 

De voeten van mensen met diabetes worden jaarlijks onderzocht, waarbij de SIMS classificatie wordt vastgesteld.

 

Geen risico's op voetwonden? (SIMS 0)

U kunt voor preventieve voetverzorging en controle terecht bij de medische pedicure. Let wel, u ontvangt hiervoor geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Bij pijnklachten of voor een betere voetstand of loopbeweging kunt u terecht bij de podotherapeut of regiesterpodoloog.

 

Matig risico? (SIMS 1)

U heeft recht op extra voetcontrole. Deze kan uitgevoerd worden door de praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige, (diabetes) podotherapeut, medische pedicure of registerpodoloog.

 

Hoge risico? (SIMS 2 of hoger)

U wordt doorverwezen naar de (diabetes) podotherapeut voor een uitgebreid onderzoek.

 

 

 

 

 

Pakket aan ondersteunende zorg

De (diabetes)podotherapeut zal bepalen hoeveel zorg u nodig heeft. Dit heet zorgprofiel. Aan de hand van uw zorgprofiel wordt een persoonlijk behandelplan voor u opgesteld met daarin een pakket aan ondersteuning. Hierbij wordt samengewerkt met de medisch pedicure voor het signaleren van vroege afwijkingen en het uitvoeren van medisch noodzakelijke voetbehandelingen. 

 

De voortgang van uw behandeling

Wanneer het pakket aan ondersteuning effectief is en drukplekken verminderen en/ of verdwijnen, heeft het team van voetzorgprofessionals samen met u hun werk goed gedaan. Hierdoor kan het zijn dat uw zorgprofiel naar beneden wordt bijgesteld. Dit kan invloed zijn op de vergoeding die u voor uw diabetische voetzorg ontvangt.

Zowel de (diabetes)podotherapeut als de medische pedicure zullen u stimuleren om zelf uw voeten goed te controleren. Wanneer er later toch weer risico's ontstaan kan er weer een verhoging van het zorgprofiel plaatsvinden. Zo krijgt u continue voetzorg op maat die volledig is afgestemd op uw persoonlijke situatie.